วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

Spot 1,208.2(-7.81) THB 35.59(+0.11) EU/TH 37.704(+0.0065) Gold Traders 20,300(-250) GFZ16 20,500(-240) S50Z17 913.5(-4.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น