วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาปิด Futures วันที่ 9 ธันวาคม 2557

Spot 1,204.62(+1.82) THB 32.93(-0.05) EU/US 1.2344(+0.0028) Gold Traders 18,700 GFZ14 18,900(+60) S 1,185/R 1,215 SET50 1,040.98(-14.75) S50Z14 1,040.5(-12) KTBZ14 23.74(+0.01) TRUEZ14X 12.78(+0.22) ITDZ14 7.82(+0.22)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น