วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 9 ธันวาคม 2557

Spot 1,202.75(-0.05) THB 32.99(+0.01) EU/US 1.2312(-0.0004) Gold Traders 18,700(+50) GFZ14 18,890(+50) S 1,185/R 1,215 S50Z14 1,051.1(-1.1) S 1,040/R 1,065 KTBZ14 23.65(-0.08) TRUEZ14X 12.51(-0.03) ITDZ14 7.61(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น