วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 15 ธันวาคม 2557

Spot 1,216.93(-5.17) THB 32.77(-0.05) EU/US 1.2449(-0.0011) Gold Traders 18,8502(-100) GFZ14 na S 1,205/R 1,235 S50Z14 990(-16) S 996/R 1,032 KTBZ14 22.07(+0.02) TRUEZ14X 11.52(-0.11) ITDZ14 7.1(-0.22)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น