วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 19 ธันวาคม 2557

Spot 1,197.51(-0.14) THB 32.8(-0.04) EU/US 1.2281(-0.0004) Gold Traders 18,600(-100) GFZ14 18,550(-260) S 1,180/R 1,220 S50Z14 1,025(+1.1) S 990/R 1,030 KTBZ14 23.04(+0.07) TRUEZ14X 11.8(+0.09) ITDZ14 7.49(+0.09)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น