วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 24 เมษายน 2560

Spot 1,275.2(-8.8) THB 34.37(+0.02) EU/TH 37.1987(+0.3652) Gold Traders 20,700(-100) GFJ17 20,860(-70) S50M17 994.4(+1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น