วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

(เย็น) ราคาปิด Futures วันที่ 07 เมษายน 2560

Spot 1,264.66(+13.36) THB 34.59(+0.02) EU/TH 36.7934(+0.004) Gold Traders 20,600(-50) GFJ17 20,800(+220) SET50 1,003.26(+3.13) S50M17 996.3(+0.4)

2 ความคิดเห็น: