วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 03 เมษายน 2560

Spot 1,247.91(-0.72) THB 34.29(-0.05) EU/TH 36.6149(+0.0157) Gold Traders 20,200(-50) GFJ17 20,370(+40) S50M17 991.5(+1.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น