วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 30 มีนาคม 2560

Spot 1,249.6(-3.35) THB 34.49(+0.08) EU/TH 37.0595(+0.0137) Gold Traders 20,350 GFJ17 20,500(-30) S50H17 997.9(-0.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น