วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 27 มีนาคม 2560

Spot 1,256.77(+11.79) THB 34.47(-0.09) EU/TH 37.397(+0.1327) Gold Traders 20,400(+100) GFJ17 20,600(+80) S50H17 995.3(-1.2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น