วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 15 มีนาคม 2560

Spot 1,200.81(+2.48) THB 35.25(-0.05) EU/TH 37.4285(+0.0034) Gold Traders 20,000(-50) GFJ17 20,190(-50) S50H17 975.6(-0.9)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น