วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 09 มีนาคม 2560

Spot 1,207.22(-0.28) THB 35.33(+0.04) EU/TH 37.2061(+0.014) Gold Traders 20,150(-50) GFJ17 20,310(-60) S50H17 976.6(-3.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น