วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559

Spot 1,276.51(-0.77) THB 34.99(-0.03) EU/TH 38.363(-0.0855) Gold Traders 21,050 GFZ16 21,320(+40) S50Z16 937.3(+2.2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น