วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

Spot 1,214.21(-5.54) THB 35.63(+0.02) EU/TH 39.845(-0.0062) Gold Traders 20,450(-200) GFM16 20,610(-190) S 1,200/R 1,234 S50M16 890.9(-1) S 882/R 903 SIRIM16 1.61 TMBM16 2.28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น