วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 22 เมษายน 2559

Spot 1,248.66(+0.2) THB 35.03(-0.04) EU/TH 39.5839(+0.0039) Gold Traders 20,650(-100) GFJ16 20,810(-150) S 1,231/R 1,270 S50M16 902.3(-0.1) S 895/R 922 ITDM16 7.65(+0.02) KTBM16 17.15(-0.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น