วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 18 เมษายน 2559

Spot 1,234.1(+0.5) THB 35.04(+0.01) EU/TH 39.5399(-0.0125) Gold Traders 20,450 GFJ16 20,620(-340) S 1,213/R 1,252 S50M16 873(-1.2) S 860/R 887 BLANDM16 1.5 TMBM16 2.35(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น