วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 20 เมษายน 2559

Spot 1,254(+4) THB 34.87(+0.06) EU/TH 39.6001(+0.0699) Gold Traders 20,600(+150) GFJ16 20,800(+180) S 1,236/R 1,274 S50M16 896.7(-4.4) S 890/R 916 ITDM16 7.8(+0.02) SIRIM16 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น