วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Spot 1,205.83(-0.12) THB 33.36(-0.03) EU/US 1.113(-0.0018) Gold Traders 19,050(-50) GFM15 19,210(-80) S 1,190/R 1,220 S50M15 1,012(+3) S 1,000/R 1,020 ITDM15 7.79(-0.02) KTBM15 18.79(+0.07)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น