วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

Spot 1,221.43(-3.81) THB 33.38(-0.09) EU/US 1.1296(-0.0018) Gold Traders 19,250(-50) GFM15 19,430(-120) S 1,205/R 1,235 S50M15 1,003.4(+3.1) S 985/R 1,015 ITDM15 7.54(+0.01) TMBM15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น