วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 14 เมษายน 2558

Spot 1,212.35(-2.88) THB 33.42(-0.08) EU/US 1.1347(-0.0008) Gold Traders 19,150(+250) GFM15 19,350(+200) S 1,197/R 1,224 S50M15 992.2(-1.7) S 1,003/R 1,007 ITDM15 7.29(+0.06) KTBM15 20.07(+0.12) IRPCM15 4.60(+0.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น