วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 15 เมษายน 2558

Spot 1,218.93(-2.19) THB 33.57(+0.12) EU/US 1.1404(-0.0004) Gold Traders 19,250(+50) GFM15 19,510(+100) S 1,206/R 1,235 S50M15 993.8(+1.4) S 985/R 1,007 ITDM15 7.4(-0.01) KTBM15 19.75(+0.02) IRPCM15 4.28(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น