วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

Spot 1,067.2(-2.76) THB 36.02(+0.04) EU/US 1.0636(-0.0005) Gold Traders 18,200(-150) GFZ15 18,380(-170) S 1,1050/R 1,094 S50Z15 888.5(-2.3) S 881/R 904 BLANDZ15 1.59 TPIPLZ15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น