วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

Spot 1,093(+1.29) THB 35.870(-0.03) EU/US 1.0754(+0.0005) Gold Traders 18,550 GFZ15 18,730(-30) S 1,084/R 1,110 S50Z15 892.5(-5) S 888/R 915 BLANDZ15 NA TMBZ15 2.67(-0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น