วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

Spot 1,091.91(+8.65) THB 35.92(-0.04) EU/US 1.0718(-0.0059) Gold Traders 18,400(-150) GFZ15 18,740(+150) S 1,1075/R 1,098 S50Z15 895.8(+5.1) S 876/R 902 BLAND15 NA ITDZ15 2.71(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น