วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 4 กันยายน 2558

Spot 1,1123.7(-1.15) THB 35.83(-0.01) EU/US 1.1125(+0.0004) Gold Traders 19,000(-100) GFV15 NA S 1,115/R 1,142 S50U15 890.6(-4.6) S 883/R 920 AAVU15 NA QHU15X NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น