วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 30 กันยายน 2558

Spot 1,124.05(-3.01) THB 36.35(-0.06) EU/US 1.125(0.0005) Gold Traders 19,300(-50) GFV15 NA S 1,115/R 1,136 S50Z15 857.1(+4) S 853/R 883 SIRIZ15 1.72(+0.01) TRUEZ15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น