วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

(เย็น) ราคาเปิด Futures วันที่ 29 กันยายน 2558

Spot 1,126.11(-5.54) THB 36.43(+0.08) EU/US 1.1229(-0.0014) Gold Traders 19,350(-50) GFV1519,560(-90) S 1,113/R 1,138 SET50 868.04(-4.2) S50Z15 853.3(-0.2) ITDZ15 8.15(+0.05) KTBZ15 16.94

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น