วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 9 เมษายน 2558

Spot 1,196.81(-5.59) THB 32.540(-0.02) EU/US 1.0769(-0.0010) Gold Traders 18,400(-150) GFJ15 1,8550(-230) S 1,187/R 1,207 S50M15 1,018.5(+2.30) S 1,013/R 1,039 JASM15 NA TRUEM15X 13.07(-0.02) IRPCM15 4.37(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น