วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 23 เมษายน 2558

Spot 1,186.05(-0.85) THB 32.4(+0.03) EU/US 1.0691(-0.0034) Gold Traders 18,150(-150) GFJ15 18,320(-160) S 1,170/R 1,200 S50M15 1,028.9(+3.8) S 1,013/R 1,038 SIRIM15X 2.03(+0.01) TRUEM15X 13.06(+0.04) IRPCM15 4.6(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น