วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 27 เมษายน 2558

Spot 1,182.91(+4.04) THB 32.58(+0.03) EU/US 1.0862(-0.001) Gold Traders 18,200(+50) GFJ15 18,320(-90) S 1,170/R 1,193 S50M15 1,027.9(+0.3) S 1,013/R 1,042 SIRIM15X 2.02 TRUEM15X 12.75(+0.04) IRPCM15 4.73(+0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น