วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(เย็น) ราคาปิด Futures วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Spot 1,232.08(+3.75) THB 34.53(-0.12) EU/TH 37.8345(+0.0185) Gold Traders 20,100 GFM17 20,300(-50) SET50 980.75(-2.62) S50M17 982.4(-2.3)

2 ความคิดเห็น: