วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 26 กันยายน 2559

Spot 1,334.84(-2.37) THB 34.67(+0.03) EU/TH 38.9007(-0.0078) Gold Traders 21,850 GFV16 22,040(-10) S50U16 946.2(-6.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น