วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 12 กันยายน 2559

Spot 1,327.36(-0.33) THB 34.88(+0.04) EU/TH 39.1722(+0.0202) Gold Traders 21,850 GFV16 22,060(-80) S50U16 899.5(-2.2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น