วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

Spot 1,316.93(-5.08) THB 34.99(+0.04) EU/TH 38.363(-0.014) Gold Traders 21,750(-100) GFQ16 NA S50U16 949.7(-4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น