วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

Spot 1,327.44(-3.26) THB 34.94(-0.02) EU/TH 38.4964(-0.04) Gold Traders 21,900(+100) GFQ16 22,110(+70) S50U16 946.1(-1.4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น