วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 06 ตุลาคม 2558

Spot 1,135.35(-0.25) THB 36.34(+0.09) EU/US 1.1183(-0.0002) Gold Traders 19,450 GFV15 NA S 1,125/R 1,152 S50Z15 875.7(+1.8) S 869/R 893 ITDZ15 8.23(+0.02) SIRIZ15 1.77

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น