วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(เย็น) ราคาเปิด Futures วันที่ 02 ตุลาคม 2558

Spot 1,106.05(-7.11) THB 36.58(+0.09) EU/US 1.1159(-0.0035) Gold Traders 19,100(-50) GFV15 19,300(-50) S 1,098/R 1,116 SET50 868.39(+1.16) S50Z15 857(+4.8) BLANDZ15 1.49 ITDZ15 8.08(+0.04)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น