วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 22 มิถุนายน 2558

Spot 1,198.5(-1.26) THB 33.6(-.04) EU/US 1.1376(+0.0024) Gold Traders 19,000(-50) GFM15 19,240(+30) S 1,190/R 1,215 S50M15 971.5(-1.3) S 967/R 990 SIRIM15X NA TRUEM15X 11.51(-0.06)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น