วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 11 มิถุนายน 2558

Spot 1,185.71(-0.26) THB 33.62(+0.03) EU/US 1.1294(-0.003) Gold Traders 18,800(-50) GFM15 18,990(+20) S 1,175/R 1,200 S50M15 994(+6.9) S 980/R 1,005 BLANDM15 1.63(+0.01) KTBM15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น