วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Spot 1,344.7(-1) THB 34.66(-0.03) EU/TH 39.0679(-0.0417) Gold Traders 22,000 GFQ16 22,170(-40) S50U16 975.6(-3.4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น