วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

Spot 1,232.7(+3.74) THB 35.65(-0.01) EU/TH 39.2934(+0.0282) Gold Traders 20,750(+50) GFG16 20,920(+60) S 1,210/R 1,253 S50H16 849.5(+4.8) S 842/R 836 AAVH16 NA QHH16X NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น